MEMO talpbetétek

A lenti linkeken letöltheti és kinyomtathatja a MEMO talpbetétek következő dokumentumait:

 

Jogszabályi háttér

Egészségbiztosítási pénztár által elszámolható termékek

 

Termékek köre:

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról1 (kivonat)

2. §

(6)32 E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál

 g)37 gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása:

 

7. társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint javításának támogatása;

8. közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása;

  

Alkalmazás:

 1. CE jelöléssel ellátott (európai szabványoknak való megfelelés):

 a)    Az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabály szerint I. kockázati osztályba sorolt eszközöknél (ilyen az összes Rehab által forgalmazott eszköz, bele értve a Medort termékeket is) a megfelelőséget Gyártói megfelelőségi nyilatkozattal tanúsítja (CE nyilatkozat/tanúsítvány).

 b)    I. osztálynál magasabb kockázati besorolás esetén független, felhatalmazott minősítő intézet tanúsítja a megfelelést (TÜV, ORKI* stb.).

 2. orvostechnikai eszköz:           

a)    Az európai jogharmonizáció előtt az ORKI adott ki igazolást és minősítést, hogy egy adott termék orvostechnikai eszköz, ezeknek van ORKI engedélyszámuk.

 b)    A jogharmonizációt követően orvostechnikai eszközökről szóló jogszabály szerint orvostechnikai eszközként forgalmazni kívánt terméket a gyártónak vagy forgalmazónak (vagy európai képviselőnek) valamely tagországban a tagország kijelölt egészségügyi hivatalánál (Mo.-on az EEKH) regisztráltatni kell (és az érvényes az egész unión belül, brüsszeli nyilvántartás). A regisztrációról a hivatal igazolást ad ki regisztrációs számmal azonosítva a gyártót és a termékét.

 * az ORKI mai neve GYEMSZI

  

Termékeinkre:

1. van CE jelölés és tanúsítvány

2. van regisztráció a lengyel egészségügyi hivataltól (mintán jelölve az regisztrációs szám)

 ../media/repository/Certificat/szam_a_regisztracion.jpg